Az önkormányzati specializáció tartalmazza az összes olyan modult, funkcionalitást, amely tipikusan egy önkormányzat munkájához tartozik, viszont egy minisztérium vagy egy piaci cég nem használja.

Segélyezési feladatok

Szociális, felnott védelmi, gyámügyi segélyezési feladatok kezelését és ellátását végzo szakfeladati alrendszer. Elvégzi a segélyek nyomtatását, pénzügyi feladásokat végez, statisztikai kimutatásokat készít.

Ipar- és kereskedelmi tevékenységek

Magánszálláshelyek, telephely engedélyek, vállalkozóig igazolványok, közterület használatbavételi engedélyek, üzletnyitások és reklámtáblák és a köréjük szervezodo tevékenységek.

Lakásügyi tevékenységek

Önkormányzati bérlakások kezelését végzo modulcsomag ami szoros összefüggésben van pénzügyi részekkel a bérleti díj vonatkozásában.

Építési hatósági feladatok

Két nagy területre bomlik. Magasépítés és mélyépítés. Mélyépítési feladatoknál elvégzi a burkolatbontási és egyéb engedélyeknek a kezelését. Magasépítési feladatoknál pedig építési, bontási, használatbavételi engedélyek és a hozzájuk kapcsolódó részfeladatok kezelését végzi.

Pénzügyi tevékenységek

Amikor a Scriptor pénzügyi al-rendszeréről beszélünk, akkor nem a teljes önkormányzati pénzügyi és számviteli rendszert értjük, hanem a szakfeladati rendszerekkel kapcsolatos pénzügyi tevékenységeket értjük és a hozzájuk szorosan kapcsolódó feladatokat. A rendszer tehát végez pénzügyi és egyéb kimutatásokat, de azok szigorúan a szakfeladati rendszerek pénzügyeibol táplálkoznak.

Városüzemeltetési feladatok

Városgazdálkodási és üzemeltetési feladatok részletes kezelése.

Vezetői inf ormációs rendszer

Mivel napjainkra a rendszerben óriási értéku adatvagyon halmozódott fel, lehetoség nyílik arra, hogy a napi feladatok elvégzésén túlmutatva a rendszer a felso és középvezetok segítotársává is váljon. Az integrált önkormányzati rendszer jellegébol adódóan alkalmas az önkormányzati vezetés információval való kiszolgálására, hiszen a teljes ügymenet kezdve az iktatással, egészen az ügyek lezárásáig számítógépes adatállományokban elérheto.

Ezt a tevékenységet fedi le a vezetői információs rendszer , melyet már a rendszer tervez ése integrált önkormányzati rendszer jellegébol adódóan az önkormányzat nagy területét, munkáját nyomon követi és támogatja a napi feladatokat, az önkormányzati vezetok részére szükséges integrált és statisztikai adatokat. A rendszer tervezésekor hosszú távú - esetlegesen a jelen, most üzemelo rendszerben ki nem elégített tevékenységekre - is súlyt kell helyezni. Ilyen feladatok lehetnek a controlling tevékenységbol, szemléletmódból adódó feladatok.

A vezetoi információs rendszer (VIR) tehát egy szakfeladati rendszerekre ráépülo információs rendszer, ami naprakész riportok, statisztikai kimutatások és jelentések formájában alkalmas arra, hogy az Önkormányzat vezetését tájékoztassa az ügyek állásáról, a pénzügyi egyenlegek alakulásáról, kimutatásokról. Ez a modul hivatott arra is, hogy az Önkormányzat számára eloírt felsobb szervek által kért információkat kimutassa.

Egyéb modulok és csomagok

A Scriptor tartalmaz olyan, az ügyiratkezeléssel nem kapcsolódó modulokat és modulcsomagokat is, amelyek önmagukban is használhatóak, illetve tetszoleges kombinációban telepíthetoek más modulokkal.

SMS-gateway
SMS küldés és fogadása, HTTP protokollon keresztül, együttmuködve a magyarországi mobil-szolgáltatókkal.

ÖNKADÓ-interfész
Online interfész az ÖNKADÓ önkormányzati (gépjármu-, telek-, építményadó) adó-szoftverhez.